Femijet: Rendesia e te degjuarit mire.

Shenjat që fëmija nuk degjon duhet të shqyrtohen menjëherë, kurat për humbjen e dëgjimit ne fëmijëri, në fakt ekzistojnë, por duhet të diagnostikohen heret.

Nevojitet nje test i thjeshtë në lindje për të parë nëse fëmija do të vuajë nga probleme me dëgjimin.Kjo është detyre e prindërve për të kuptuar shenjat paralajmëruese.

Shurdhimi ne fëmijëri mund të ndikoje ne prodhimin e gjuhës verbale, duke e bërë atë më pak efikase ne periudhen e mësimit në shkollë dhe integrimin social të fëmijëve.

“Shumica e fëmijëve e humbin dëgjimin qe nga lindja,jane një ose dy foshnja në çdo 1.000 potencialisht të identifikueshme”, thotë profesor Edoardo Arslan i Shërbimit Audiology dhe Phoniatrics, Universiteti i Padoves, Spitali Treviso.

Disa studime raportojnë se kostot sociale, në drejtim të rehabilitimit dhe të përjashtimit nga sistemi socio-ekonomik, janë më të larta kur  nuk vlerësohen seancat, nuk është diagnostikuar herët dhe nuk eshte trajtuar si duhet. Nje numer i vogël i të gjitha rasteve të shurdhimit te dëgjimit nga mosvlerësimi është e shmangshme përmes parandalimit primar, ndërsa një përqindje e madhe mund të trajtohen nëpërmjet parandalimit dytësor.

“Shenjat të cilave u duhet kushtuar vëmendje gjatë gjashtë muajve të parë të jetës janë reagimet ndaj tingujve, një intensiteti të caktuar të tilla si ndryshimi në sjelljen e fëmijës, një reagim motorike, njohjen e zërit të nënës dhe sidomos pas katër deri në gjashtë muaj”, shpjegon eksperti. “Jane njohur dhe demonstruar të mirat e programeve që lejojnë identifikimin dhe terapite e hershme të nderhyrjes ne shurdhimin e  femijeve. Pas diagnozës, nderhyrja e parë përfshin zbatimin e një aparati dëgjimi. Një rivendosje e hershme e funksionit degjimor mund të korrigjoje humbjen e degjimit dhe kryesisht të nxite maturimin e sistemit degjimor qendrore dhe koren degjimore – shton Profesor Arslan. – Mundësimi i dëgjimit është i rekomanduar gjatë viteve të para të jetës, nga një deri në dy vjet.”

Nëse në praninë e përforcimit akustik optimal arrihet perceptimi efektiv i fjalëve, është e nevojshme të marrin në konsideratë një impiant cochlear: një protezë implantimi, i përbërë nga një pjesë e jashtme e lëvizshme dhe një pjesë e brendshme e futur. Edhe në këtë rast, vazhdojnë të rriten dëshmitë shkencore per nevojën e nje impianti për të korrigjuar degjimin.

“Përdorimi i aparatit te dëgjimit ose dëgjimi i impiantuar mund të trajtojë me një seancë ata qe vuajnë nga humbja e dëgjimit dhe te rimëkëmbe funksionin e përshtatshem për zhvillimin e një komunikimi të kënaqshëm me gojë, në pothuajse të gjitha rastet e humbjes së dëgjimit te fëmijët, – tha profesori – Është e rëndësishme, mos harroni se tërë procesi duhet të jetë subjekt ne mbikëqyrjen e vazhdueshme dhe punen ekipore. “